FANDOM


אווטר יאנג צ'אן הייתה אווטר בהתגלמותה לפני אנג היא נולדה מתוך הנוודים והייתה לאווטר מנוודי הרוח. הביצועים שלה בתור כשפית רוח היו מדהימים והיו לה יכולת מטורפות!

אוווטר יאנג צ'אן הייצה אווטר מכובדת עם חכמה וכח משלה. למרות כל הטוב והיופי שהיא הכירה היא הייתה מוכנה לעשות כל מה שידרש כדי להגן על העולם ולשמור על האיזון שלו. היא הייתה כל כך מסורה כדי חובתה אפילו לדור שלם לאחר מותה. בזמנה לא היו מקרים של מלחמה בעולם.