FANDOM


כשפות אדמה הראשונית בוצעה על ידי הגיריות. טופ בייפונג למדה מהן והפכה להיות כשפית אדמה מוצלחת.

כשפות אדמה מונעת על ידי הרגליים, והכשפים משתמשים ברגליים בנוסף כמו חוש מיפוי. טופ בייפונג משתמשת ברגליים שלה ובכשפות אדמה בשביל לראות.

לכשפות אדמה מספר תת כשפויות-

כשפות חול- בפרק "הסיפרייה" כשפי חול חוטפים את אפה. כשפי האדמה/החול משתמשים באותן תנועות כל כשפות אדמה רגילה.

כשפות מתכת- טופ פיתחה את הכשפות הזאת לבדה כשנלכדה בידי המורה שלה והמנחה של רעידת אדמה 6 בפרק ה"גורו". הכשפות מבוססת יותר על ידיים מאשר רגליים. כאשר אזולה, מיי וטאי - לי חטפו את טופ, סוקה ומלך האדמה, טופ אחזה בידיה בדלת והצליחה לקמט אותה ולזרוק אותה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית