FANDOM


Firebending emblem

סמל כשפות אש

כשפי האש הראשונים היו הדרקונים.

אחרי שבני האדם ירדו מצב האריה של האש, הוא נתן להם את כח האש. קבוצה של אנשים בשם 'לוחמי השמש' הסתכלו ולמדו מין הדרקונים את כשפות האש, איך לכשף.

רמות הכשפות עריכה

לכשפות האש יש ארבע רמות:

מגילת כשפות אש

מגילת כשפות אש

◘ רמה ראשונה היא האש הכתומה. האש הזו נובעת ממניע מסוים ויכולה להיות הרסנית.

◘ רמה שנייה היא כשפות האש הכחולה, שאש זו אינה נובעת מרגש.

◘ רמה שלישית היא רמה מתקדמת יותר- כשפות הברק, והיא מתאפשרת רק אחרי תהליך נפשי מסוים, התגברות על הבושה, פתיחת צ'אקרת האש.

◘ רמה רביעית היא אש צבעונית, הדרקונים במושבת לוחמי השמש מכשפים אותה.

  • חוץ מהטכניקות הרגילות של כשפות אש, יש טכניקה שאירו המציא כשראה איך מתאמנים כשפי המים. כשפות זו היא הפניית ברק, שהיא בעצם היכולת להפנות את הברקים של יריבך אליך בחזרה, כמו אצל כשפי מים. דבר דומה עשה סוזין, כשקירר את הלבה, העביר את החום שלה דרך גופו אל האוויר.


כשפי אש הם היחידים שיכולים להשתמש גם ביסוד שלהם מהסביבה אך גם לייצר אותו בעצמם. כשפות האש מבוססת על אמנות הלחימה שאולין קונג פו צפוני.

כשפי אש מוכרים עריכה

צוקו, אירו, סוזין, אזולה, אוזאי, אזולון, אווטאר קורוק, אווטאר קיושי, אווטאר רוקו, אווטאר יאנגצןאנג

קרדיט לליהיא רוזנברג על עריכת ומציאת המידע. אין להעתיק\לשכפל