FANDOM


שבט הביצה הערפילית הוא שבט של כשפי מים באמצע ביצה.

הכשפים שם שונים מכשפי מים בקוטב הצפוני והדרומי. הם אינם לבושים מלבד בגדים עליוניים קצרים ותחתונים מעלים. התנועות שלהם חדות יותר ומעוקלות יותר.

יש בינהם כשפים המסוגלים לכשף את ענפי הגפן - כגון היו. כשף מים. היו מתחפש למפלצת מלאת ענפי גפן ומגן על הביצה.

הביצה היא מקום מיסטי וקסום, ומי שנכנס רואה חזיונות של מי שיראה ושל מי שאבד לו.

אנג, קטרה וסוקה נכנסים לביצה אך בטעות מתפצלים. קטרה מקבלת חיזיון של אמה, סוקה מקבל חיזיון של הנסיכה יואה.

ואנג מקבל חיזיון של ילדה שלא פגש אף פעם, משחקת ומקפצת עם חזיר מעופף. מאוחר יותר מתגלה כשהילדה הזאת היא טופ בייפונג- כשפית אדמה מוכשרת שתלמד בעתיד את אנג כשפות אדמה.

הפרק הביצה הוא פרק 24.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית