FANDOM

 • Lihi Rozenberg294521

  נא לא להעתיק את השלט


  הפרטים הרגילים +

  שם העיתון-

  תמונות\תמונת שער-

  כותב-

  כתבות-

  צבע מועדף-


  • אם העיתון לא מוצא חן בעינייך אני משפרת פעם אחת.
  • העיצוב כולל שער+3 דפים מקסימום.
  • בעת העלאה לרשת בכל צורה כל שהיא\הדפסה יש לתת קרדיט.
  • אין להוריד את הקרדיט הכתוב(לא קשור לסעיף הקודם)

  בבקשה תכבדו את הכללים האלה

  קריאה נוספת >